Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az 1 Csepp Pálinka Kft. (székhely: 9400 Sopron, Ógabona tér 44-46., adószám: 24390666-2-08), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa végig a vásárlási feltételeket, és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, illetve kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: 1 Csepp Pálinka Kft.

A szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Ógabona tér 44-46.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Cégjegyzékszáma: 08-09-025221

Adószáma: 24390666-2-08

Telefonszámai: 20/9310306, 30/2274544

Engedély száma: HU016208

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: DigitalOcean, LLC., 101 6th Ave, New York, NY 10013, USA

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függetlenül az Eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességét kötik ki.

Vevő a webáruházunkban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadását is megerősíti.

A weboldal, illetve azzal együtt a webshop, mint szerzői jogi mű, szerzői jogi védelem alatt áll. Mindenféle felhasználása (részben, vagy egészben) csak a jog tulajdonosának írásbeli engedélyével történhet. Ellenkező esetben a tulajdonos kártérítési igénnyel élhet.

Adatvédelem

Az adatvédelemről külön „Adatkezelési szabályzat” szól, amely elérhető a weboldalon.

A megrendelhető termékek körének meghatározása

Megrendelhető termékeink főbb jellemzőit, illetve árát az adott termék melletti rövid ismertető tartalmazza. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

Nyitvatartási időben minden termék személyesen is megvásárolható az 1 Csepp Pálinka Kft. 9437 Hegykő, Fertő u. 084/74 alatti telephelyén.

A termékek megrendelése

Megrendelést csak akkor fogadunk el, ha Vevő a megrendelési felületen a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja. Vevő által megadott hibás adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Eladó és Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és a későbbiekben papír alapon, nyomtatott formában nem hozzáférhető.

A rendelés feldolgozása a rendelés beérkezését követő munkanap 23.00 óráig megtörténik. Vevő megrendelését (annak beérkezését követően) elektronikus úton visszaigazoljuk. A vételárat valamint a kiszállítási díjat tartalmazó számlát a fizetési módtól függően e-mailben vagy a csomagban küldjük el. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termékek ára és fizetési módja

A termékek aktuális bruttó vételára a weboldalunkon a „Webshop” fülön található termékkatalógus tartalmazza. A termékek ára tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékét és a csomagolás költségét is, nem tartalmazza azonban a szállítás költségeit. A weboldalunkon közzétett áraink változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Az árváltozás nem érinti a már megrendelt termékeket.

Fizetési módok

A vásárlás során Vevőink a következő fizetési módok közül választhatnak:

  • KÉSZPÉNZES VAGY BANKKÁRTYÁS

A fizetés az 1 Csepp Pálinka Kft. telephelyén (9437 Hegykő, Fertő u. 084/74 hrsz. „Masinaház”) lehetséges munkanapokon 8.00-16.30 óra között.

  • UTÁNVÉTTEL

Vevő ebben az esetben a csomagküldő szolgálat kézbesítőjének fizet készpénzben vagy kártyával a csomag átvételekor. Az utánvét díja a rendelés összegétől függetlenül 400 Ft.

  • ELŐRE UTALÁSSAL

Ebben az esetben az általunk e-mailben küldött számla alapján az azon szereplő bankszámlánkra való utalással teljesíthető a vételár kiegyenlítése. A pénz beérkezésekor postázzuk a csomagot.

  • ONLINE BANKKÁRTYÁVAL

Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (SimplePay) biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Ezen fizetési mód választásakor Vevő tudomásul veszi, hogy az 1 Csepp Pálinka Kft. adatkezelő által az 1csepppalinka.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A termékek kiszállítása, átadása-átvétele

A kiszállítás díja 50 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes, az alatt 1 900 Ft az Magyarország egész területére.

Házhozszállítást Magyarország területén vállalunk, a megrendeléskor megadott címre történő kézbesítéssel. Ehhez erre szakosodott csomagküldő partnerünket bízzuk meg. Sikertelen kézbesítésből adódó károkért felelősséget nem vállalunk. Külföldre történő szállítást jelenleg nem vállalunk. Az árut a Vevőnek csak abban az esetben adjuk ki, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig Eladó tulajdonát képezi.

A megrendelt és leszállított jövedéki termékek tovább értékesítésre nem alkalmasak!

A termékek ellenőrzése

Alkohol tartalmú terméket kizárólag 18 év feletti személy vehet át, melyet a kiszállítást végző kétség esetén ellenőrizhet. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak tartalmát ellenőrizni, és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni! Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Vevő a termékek átvételkor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek mennyiségi, és minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól, sérülésről, törésről jegyzőkönyvet vetetni fel a futárral, majd erről Eladót írásban haladéktalanul értesíteni! A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat Felek semmisnek tekintik! A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek Vevő, vagy képviselője részére történő átadásával száll át Vevőre.

Elállás

Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás elindítását megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az [email protected] e-mail címen. Ebben az esetben Vevőt semmilyen költség nem terheli. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás, illetve az újbóli postázás díját a megrendelőre terheljük.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Postai úton írásban való jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését! Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (így az újbóli szállítás díját is). Az áruk visszavételének helye Eladó székhelye (9400 Sopron, Ógabona tér 44-46.). Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, az eredeti számlával együtt postai csomag útján, vagy személyesen visszaszolgáltatott termékek vételárát térítjük vissza. A csomagolás sérüléséből adódó költségek Vevőt terhelik! Utánvéttel, portósan feladott / visszaküldött terméket nem veszünk át! Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő 30 napon belül Vevő által megadott bankszámla számra, vagy személyesen Vevő, illetve meghatalmazottja részére térítjük vissza.

A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felelősség

A weboldalunkról történő vásárlás esetén feltételezzük a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről. Nem vállalunk felelősséget a „vis maior”-ból eredő, vagy egyéb, rajtunk kívül álló események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

  • a weboldal használatából vagy üzemzavarából
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából
  • az információtovábbítási késedelemből adódó
  • a vírusok által okozott
  • az internetes hálózati hibából adódó károkért.

Panaszkezelés

Panaszbejelentést kizárólag írásban fogadunk el. Ez történhet postai úton (levelezési cím: 9400 Sopron, Ógabona tér 44-46.), vagy elektronikus úton (email cím: [email protected]).

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Soproni Járásbíróság illetékességét.

Sopron, 2021. 03. hó 01. nap