Általános Szolgáltatási Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az 1 Csepp Pálinka Kft. (székhely: 9400 Sopron, Ógabona tér 44-46., adószám: 24390666-2-08), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa végig a vásárlási feltételeket, és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, illetve kötelező érvényűnek tekinti magára nézve! Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan, vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: 1 Csepp Pálinka Kft.
A szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Ógabona tér 44-46.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
Nyilvántartó szerv: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 08-09-025221
Adószáma: 24390666-2-08
Telefonszámai: 20/9310306, 30/2274544
Engedélyező hatóság megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Engedély száma: HU016208 (jövedéki engedély)
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: DigitalOcean, LLC., 101 6th Ave, New York, NY 10013, USA
A tárhely-szolgáltató weboldala: https://digitalocean.com
A tárhely-szolgáltató email címe: [email protected]

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különösen a következő jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon, azonban a már folyamatban lévő rendelésekre a rendelés időpontjában érvényes ÁSZF vonatkozik az ügylet (szerződés) végső megvalósulásáig. Az új ÁSZF csak annak közzététele után indított rendelésekre, ügyletekre alkalmazható.

Vevő a webáruházunkban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadását is megerősíti.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: 1 Csepp Pálinka Kft.

Adatvédelem

Az adatvédelemről külön „Adatkezelési szabályzat” szól, amely elérhető a weboldalon.

Rövid, áttekintő tájékoztató az elektronikus szerződéskötés lépéseiről

A Termék kiválasztása
A megvásárolni kívánt terméket a webshopban (https://1csepppalinka.hu/webshop) tudja kiválasztani.

Kosárba helyezés
A terméket a termék képe alatt feltüntetett „Kosárba” mezőre kattintva tudja a kosarába helyezni.

A Kosár megtekintése
Kosarának tartalmát a képernyő jobb felső részén folyamatosan követheti. A termék melletti „x”-re kattintva a terméket eltávolíthatja a kosárból.

Vásárlói adatok megadása
A „megrendelés befejezése” mezőre kattintva megjelenik az adattábla, ahol az Ön adatait, a fizetési módot, számlázási adatokat, illetve a szállítási információkat tudja (kötelezően kitöltendő) megadni. Az ÁSZF, illetve az Adatvédelmi szabályzat elfogadásával a „Vásárlás befejezése” gombra kattintva tudja véglegesíteni a vásárlást.

A rendelés áttekintése
Ha bizonytalan a rendelést illetően, akkor a „Vásárlás befejezése” gomb helyett a „Vissza a kosárhoz” gombra kattintva módosíthatja a rendelését.

Megrendelés elküldése
A „Vásárlás befejezése” gomb megnyomásával véglegesíti a megrendelést. Ha a bankkártyás fizetést választotta, akkor itt tudja elindítani a fizetést.

Visszaigazolás
A megrendelés visszaigazolásáról automatikus emailt küldünk az Ön által megadott email címre. Ha nem érkezik meg, akkor kérjük a „spam” mappát is szíveskedjen ellenőrizni!

A megrendelhető termékek körének meghatározása

Megrendelhető termékeink főbb jellemzőit, illetve árát az adott termék melletti rövid ismertető tartalmazza. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról. Nyitvatartási időben minden termék személyesen is megvásárolható az 1 Csepp Pálinka Kft. 9437 Hegykő, Fertő u. 084/74 alatti telephelyén.

A termékek megrendelése

Megrendelést csak akkor fogadunk el, ha Vevő a megrendelési felületen a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja. Vevő által megadott hibás adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Eladó és Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és a későbbiekben papír alapon, nyomtatott formában nem hozzáférhető.
A rendelés feldolgozása a rendelés beérkezését követő munkanap 23.00 óráig megtörténik. Vevő megrendelését (annak beérkezését követően) 48 órán belül elektronikus úton visszaigazoljuk.

Ön a Megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A vételárat valamint a kiszállítási díjat tartalmazó számlát a fizetési módtól függően e-mailben vagy a csomagban küldjük el. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális bruttó vételára a weboldalunkon a „Webshop” fülön található termékkatalógus tartalmazza. A termékek ára tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékét és a csomagolás költségét is, nem tartalmazza azonban a szállítás költségeit. A weboldalunkon közzétett áraink változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Az árváltozás nem érinti a már megrendelt termékeket.

Fizetési módok

A vásárlás során Vevőink a következő fizetési módok közül választhatnak:

Készpénzes vagy bankkártyás
A fizetés az 1 Csepp Pálinka Kft. telephelyén (9437 Hegykő, Fertő u. 084/74 hrsz. „Masinaház”) lehetséges munkanapokon 8.00-16.30 óra között.

Utánvéttel
Vevő ebben az esetben a csomagküldő szolgálat kézbesítőjének fizet készpénzben vagy kártyával a csomag átvételekor. Az utánvét díja a rendelés összegétől függetlenül 400 Ft.

Előre utalással
Ebben az esetben az általunk e-mailben küldött számla alapján az azon szereplő bankszámlánkra való utalással teljesíthető a vételár kiegyenlítése. A pénz beérkezésekor postázzuk a csomagot.

Online bankkártyával
Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (SimplePay) biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Ezen fizetési mód választásakor Vevő tudomásul veszi, hogy az 1 Csepp Pálinka Kft. adatkezelő által az 1csepppalinka.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A termékek kiszállítása, átadása-átvétele

A kiszállítás díja 50 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes, az alatt a választott kiszállítási mód függvényében 2 800 Ft – 3000 Ft Magyarország egész területére.
Házhozszállítást Magyarország területén vállalunk, a megrendeléskor megadott címre történő kézbesítéssel. Ehhez erre szakosodott csomagküldő partnerünket bízzuk meg. Sikertelen kézbesítésből adódó károkért felelősséget nem vállalunk. Külföldre történő szállítást jelenleg nem vállalunk. Az árut a Vevőnek csak abban az esetben adjuk ki, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig Eladó tulajdonát képezi. Kiszállítás határideje a választott kiszállítási mód függvényében a megrendelés visszaigazolását követő 3-14 munkanap. A megrendelt és leszállított jövedéki termékek tovább értékesítésre nem alkalmasak! Alkohol tartalmú terméket kizárólag 18 év feletti személy vehet át, melyet a kiszállítást végző kétség esetén ellenőrizhet.

Elállás

Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás elindítását megelőzően a vásárlástól visszalépni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az [email protected] e-mail címen. Ebben az esetben Vevőt semmilyen költség nem terheli. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás, illetve az újbóli postázás díját a megrendelőre terheljük.

A fogyasztó az elállás jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat vagy annak megfelelő minta kitöltésével és megküldésével vagy erre vonatkozó egyéb nyilatkozatával is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat mintája ezen a linken is megtalálható.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően eláll (akár indoklás nélkül is) a szerződéstől, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére (1 Csepp Pálinka Kft., 9437 Hegykő, Fertő u. 084/74 hrsz.) kell visszaküldeni.

A Polgári Törvénykönyv és a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján csak a magánszemélyek (természetes személyek) minősülnek fogyasztónak. Csak a fogyasztókat illetik meg internetes vásárlás esetén a fogyasztói jogok, így az indokolás nélküli elállás joga is.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállást a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő”, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza”.

Az Eladó a fogyasztó elállása esetén mindaddig visszatarthatja a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Postai úton írásban való jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését! Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Kizárólag sérülésmentes zárjegyű, postai csomag útján, vagy személyesen visszaszolgáltatott termékek vételárát térítjük vissza. A zárjegy sérüléséből adódó költségek Vevőt terhelik! Utánvéttel visszaküldött terméket nem veszünk át! A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából eredő értékcsökkenés megtérítését. Vevő által kifizetett összeget (ideértve a termék kiszállítási díját is), az elállást követő 14 napon belül Vevő által megadott bankszámla számra, vagy személyesen Vevő, illetve meghatalmazottja részére térítjük vissza.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés elküldése előtt van lehetősége. Amennyiben az adatbeviteli hibát a megrendelés elküldését követően észlelte, kérjük, haladéktalanul jelezze a megrendelésszámra hivatkozással e-mail formájában az [email protected] címre.

Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl. 5.000 Ft árú termék esetén a 10 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 2.500 Ft-ért kínált termék)

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Felelősség

A weboldalunkról történő vásárlás esetén feltételezzük a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről. Nem vállalunk felelősséget a „vis maior”-ból eredő, vagy egyéb, rajtunk kívül álló események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

 • a weboldal használatából vagy üzemzavarából
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából
 • az információtovábbítási késedelemből adódó
 • a vírusok által okozott
 • az internetes hálózati hibából adódó károkért.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült, kiegészítve a Korm. rendelet hatályba lépést követően elfogadott jogszabályok rendelkezéseivel.

Kellékszavatosság
Eladó hibás teljesítése esetén Fogyasztó az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

A Fogyasztó kérhet kicserélést, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Az áru kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással. A fogyasztónak az árut a kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igény a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével ez a jogosultság elveszik. Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Panaszkezelés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe
A vásárlók könyve az Eladó kiskereskedelmi üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
A kiskereskedelmi üzlet címe: 9437 Hegykő, Fertő u. 084/74 hrsz.
Nyitvatartási idő:
Hétfő – Péntek: 8,00 – 16,00
Szombat, Vasárnap: Zárva
Telefon: +36 70 3686083, +36 20 9310306
E-mail: [email protected]

A fogyasztó szóban vagy írásban is közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás annak beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 • A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás
Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu

Bírósági eljárás
Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás
A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A fogyasztó kérelmét az a Békéltető Testület jogosult kivizsgálni, amelyik illetékességi területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja (OS) fogyasztók számára: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tájékoztatjuk, hogy nem áll módunkban és nem vagyunk kötelesek fogyasztóvédelmi szervezetek vitarendezési eljárásaiban részt venni.

Sopron, 2022. 06. hó 07. nap